Tilbake til oversikten

23.04.2019

Det uoppløselige episke element i Telemark i perioden 1591–1896

Dag Solstads beretning om den slektsgranskende vekkelsen han må ha opplevd på sine gamle dager, kan nok fremstå som en lite generøs tekst når man først møter den. Denne tykke boken forteller, i en påtakelig referende stil, om Solstads morsslekt i Telemark. Og den slutter før noen blir født som Solstad selv har møtt og kunne ha fortalt levende om. Men det er poenget! Dette er et litteraturfilosofisk kampskrift, et slag slått for en ny respekt for fortidens fremmedhet. Og for at menneskene som levde før, «i ureflektert glede over sine umistelige liv», var like levende og menneskelige som oss.

Omtale skrive av Bernhard Ellefsen

 Det uoppløselige.jpg


Tilbake til oversikten