Feed

12.08.2019, 07:31

Max, Mischa & Tetoffensiven

Johan Harstads åttende roman er over 1100 sider lang og lar oss møte fire mennesker uten at historiene om dem følger de aller klareste linjene. For like mye som en fortelling, er denne tykke boken et rom, et...   mer


02.08.2019, 15:20

Å resirkulere lengselen, avrenning foregår

Diktsamlinga handlar om at naturen blir påverka av rovdrift og forureining, men viser òg til mytologi og førestellingar mennesket gjennom tidene har hatt om verda. Dette er lærde dikt som også tek vitskaplege...   mer


22.07.2019, 10:10

Innsirkling 3

«Innsirkling 3» er tredje bind i ein episk trilogi kor Carl Frode Tiller leverer ei imponerande mangfaldig analyse av korleis identitet er grunnleggjande forma av roller, sosial status og makt. Her får vi...   mer


05.07.2019, 12:20

Vinternoveller

Den tredje novellesamlingen til Ingvild H. Rishøi har bare tre fortellinger, men de er til gjengjeld lange, og utgjør, med litt velvilje fra leserens side, en slags enhet. Også her lager hun miniportretter av...   mer


01.07.2019, 10:18

Slåttekar i himmelen

«Slåttekar i himmelen» er den første av fire bøker der Edvard Hoem gjennom egen slektshistorie forteller historien om det store hamskiftet i det norske bondesamfunnet, om utvandringen til Amerika og overgangen...   mer


<< nyereeldre >>