Feed

11.11.2019, 13:12

Berge

Noe av drivkraften i «Berge» ligger i det kriminelle plotet: En Ap-veteran, med familien sin, er myrdet i Nordmarka. I tre fortellinger, om journalisten, om dommerfullmektigen og om den mistenkte, som alle...   mer


28.10.2019, 09:44

Om våren

Tredje bind i Karl Ove Knausgårds årstidskvartett skiller seg ut fra de øvrige ved at den ikke er en samling entusiastiske mikroessays om alt fra tyggis til Jahn Teigen. Snarere møter leseren her en...   mer


16.10.2019, 10:24

Arv og miljø

Den er en av de mest omtalte norske romanene det siste tiåret, men opplevelsen av å lese den er en ganske annen enn å lese om den. Hjorth forteller om en kvinne som har opplevd overgrep som barn, og fortrengt...   mer


07.10.2019, 09:09

Havende

En roman om den meksikanske apekvinnen Julia Pastranas siste dager i Moskva omkring 1860, og om to nordmenn som henimot vår tid krysser hennes historiske spor, lyder som en plotdrevet affære. Men det er...   mer


30.09.2019, 09:38

For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges

Få forfattere dyrker den åndfulle formuleringskunsten som Kyrre Andreassen, og hans iltre hovedperson og forteller Krister Larsen fører et språk som savner sidestykke i nyere norsk litteratur. Det er som om...   mer


eldre >>