Feed

16.09.2019, 10:50

De urolige

En roman om mor, far og barn, og om betydningen av å huske. En voksen datter intervjuer sin aldrende, berømte far. Men kanskje er det for sent. Datteren må skrive sine egne, høyst subjektive opplevelser av mor...   mer


09.09.2019, 09:50

Over elva

Laila Stien er blant landets aller beste novellister, og hennes bøker er fylt av det livet selv er lagd av: familie, hus og hjem, arbeid, hverdag og helg. Stien kombinerer blikket for dagliglivet med et skarpt...   mer


26.08.2019, 10:02

Fra vinterarkivene

Denne romanen er Lindstrøms vri på den sjølvbiografiske romanen, men handlar like mykje om ektemannen og faren som om forfattaren sjølv. Tittelen viser til at teksten er sett saman av ei rekkje korte notat som...   mer


12.08.2019, 07:31

Max, Mischa & Tetoffensiven

Johan Harstads åttende roman er over 1100 sider lang og lar oss møte fire mennesker uten at historiene om dem følger de aller klareste linjene. For like mye som en fortelling, er denne tykke boken et rom, et...   mer


02.08.2019, 15:20

Å resirkulere lengselen, avrenning foregår

Diktsamlinga handlar om at naturen blir påverka av rovdrift og forureining, men viser òg til mytologi og førestellingar mennesket gjennom tidene har hatt om verda. Dette er lærde dikt som også tek vitskaplege...   mer


<< nyereeldre >>